S/5 Engström Carestation

Charakterystyka

Engström Carestation® GE Healthcare to stanowisko do wentylacji wysokiej klasy przeznaczone dla noworodków, dzieci i dorosłych.

Zastosowanie

Oprócz zaawansowanych trybów wentylacji, respirator ten oferuje możliwość rozbudowy o monitorowanie gazów wraz z pomiarem metabolizmu i wydatku energetycznego. Rozbudowa dokonywana jest za  pomocą dodatkowych modułów zgodnych z technologią „plug and play”.
Respirator ten umożliwia również monitorowanie pomiaru parametrów mechanicznych płuc  dokonywanych na poziomie drzewa oskrzelowego - SpiroDynamics ®.  
Równie unikalną funkcją jest pomiar czynnościowej objętości zalegającej (FRC) wykonywany bez dodatkowych urządzeń zewnętrznych.
Natomiast jeśli chodzi o koszty eksploatacji, to zostały one zredukowane do minimum dzięki zastosowaniu paramagnetycznego czujnika tlenu. Czujnik tego typu jest bezobsługowy i nie wymaga okresowej wymiany.

Referencje

Urządzenie posiada znak CE, firma posiada certyfikat jakości ISO.