uDR 588i

Charakterystyka

uDR 588i

Zaawansowany elektro-mechaniczny system w połączeniu z inteligentnym oprogramowaniem do zarządzania danymi, usprawnia diagnostykę i dostosowuje się do sposobu pracy użytkownika.

Lampa RTG i płaski panel detektora mają możliwość wzajemnej synchronizacji zarówno w płaszczyźnie pionowej,
jak i poziomej, znacznie redukując czas pozycjonowania pacjenta.

Użytkownik może wstępnie nagrać najczęściej używane komendy głosowe w celu uniknięcia powtarzania instrukcji.
Dla zwiększenia komfortu badania ma możliwość komunikowania się z pacjentem przez interkom.

Wysoce wydajne stanowisko robocze AIO wspomaga czynności związane z zakończeniem procedur badania, takich jak zapis danych pacjenta, akwizycje obrazów, przeglądanie, drukowanie i eksportowanie.

Ręczne, jak również automatyczne pozycjonowanie stołu pacjenta jest bardzo proste w obsłudze.

W celu poprawy efektywności pracy, użytkownik może zdalnie sterować procesem akwizycji z poziomu sali badań.

Duży ekran dotykowy zapewnia intuicyjną obsługę podczas pozycjonowania pacjenta oraz szybkie ustawianie parametrów, co wpływa na poprawę efektywności pracy użytkownika.

Przyjazna dla użytkownika platforma uExceed gwarantuje równoczesne zarządzanie danymi wielu pacjentów,
umożliwia dostosowanie planowania badań oraz inteligentne ustawienie protokołów i parametrów poszczególnych
pacjentów.

Dostępny jako opcja przenośny, plaski detektor, obsługuje funkcję podłączania “na gorąco”, umożliwiając szybkie
przełączanie podczas obrazowania między pozycją pionową a leżącą pacjenta.