Produkty

iVent 201

iVent201 ® GE Healthcare Stanowisko do wentylacji przeznaczone dla...

RAD8

Pulsoksymetr stacjonarno - transportowy...

RAD57c

Pulsoksymetr  transportowy  z pomiarem hemoglobiny tlenkowęglowej SpCO...

Zestawy do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera dla dorosłych i dla dzieci

Zestawy do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera z cewnikiem...

Inkubator otwarty Panda/ Giraffe

ŸUnikalna konstrukcja elementu grzejnego generująca promieniowanie termiczne w kształcie...

Cewniki do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej wyposażone w czujniki pomiaru ciśnienia tętniczego w części dystalnej cewnika wykonane w technologii FIBEROPTIX.

Cewniki do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej  w rozmiarze 8 Fr/40 cc...

Cewniki do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej współpracujące z przetwornikami ciśnienia wypełnionymi płynem.

Cewniki do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej  w rozmiarach  współpracujące z przetwornikami...

Cewniki dotętnicze stosowane na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii

Zestaw do tętnicy promieniowej: z cewnikiem na igle i integralnym...

Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych

Zestaw MAXI z cewnikiem zbrojonym metalowym oplotem/Arrow Zestawy MINI, MIDI...

Igły do znieczuleń podpajęczych

Spinostar Standard – igły bez introduktora Spinostar Pencil Point –...

strona: