Produkty

Zestawy do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera dla dorosłych i dla dzieci

Zestawy do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera z cewnikiem...

Cewniki dotętnicze stosowane na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii

Zestaw do tętnicy promieniowej: z cewnikiem na igle i integralnym...