Masimo

Masimo jest amerykańskim producentem pulsoksymetrów i czujników o najwyższej jakości. Technologia ekstrakcji sygnału ( Masimo SET)  pozwala na pomiar saturacji u pacjentów w ruchu oraz w warunkach niskiej perfuzji co zapewnia dokładność pomiaru nieosiągalną dla innych rozwiązań. Rewolucyjna metoda Masimo  Rainbow  SET wykorzystująca więcej niż 7 długości fal światła otworzyła nowe możliwości nieinwazyjnego, ciągłego pomiaru parametrów takich jak hemoglobina tlenkowęglowa, methemoglobina, czy całkowita hemoglobina.
Wskaźniki monitorowania hemodynamicznego PI i PVI dają szersze informacje o stanie pacjenta.

Masimo wyznacza nowe standardy implementowane przez wszystkich producentów monitorów wieloparametrowych.

www.masimo.com

Produkty Masimo na stronie Promed