MDoloris

 

  

Technologia NIPE dla noworodków i ANI dla dzieci i dorosłych jest innowacyjna i zmienia standardową praktykę po raz pierwszy umożliwiając pomiar komfortu pacjenta nieprzytomnego, w czasie sedacji podczas intensywnej terapii lub w czasie znieczulenia ogólnego podczas operacji. Zaletami takiej praktyki są, dokładne miareczkowanie analgezji uniemożliwiające niedodawkowanie lub przedawkowanie, przewidywanie szoku hemodynamicznego do 10 min wcześniej, przewidywanie bólu po wybudzeniowego oraz nieomylne diagnozowanie przyczyny szoku hemodynamicznego

Pomiar jest oparty na analizie zmienności rytmu serca w oparciu o zapis EKG.

Wynik pomiaru interpretowany jest jako % aktywności układu przywspółczulnego.

Produkty MDoloris w ofercie PROMED