Cewniki do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej wyposażone w czujniki pomiaru ciśnienia tętniczego w części dystalnej cewnika wykonane w technologii FIBEROPTIX.

Charakterystyka

Cewniki do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej  w rozmiarze 8 Fr/40 cc wyposażone w czujniki  pomiaru ciśnienia tętniczego wykonane  w technologii FIBEROPTIX.
Dostępna pojemność  balonu: 40 cc

Zastosowanie

Prowadzenie kontrpulsacji wewnątrzaortalnej.