SIMEOX®

Charakterystyka

SIMEOX® - urządzenie do drenażu autogenicznego

Działanie urządzenia polega na upłynnieniu (rozrzedzeniu) śluzu oskrzelowego i jego odprowadzeniu za pomocą wibracji powietrza podczas fazy wydechu . Umożliwia ono pacjentowi wykonywanie długich, pasywnych wydechów dzięki następującym po sobie sygnałom depresji. SIMEOX® przesyła sygnał do drzewa oskrzelowego, który rozrzedza i odprowadza wydzielinę w celu łatwiejszego jej usunięcia . Generuje wibrację o niskich częstotliwościach, aby wzruszyć wydzielinę i usunąć z dróg oddechowych . Podczas całej sesji pacjent samodzielnie odpluwa wydzielinę .

Zastosowanie

Działanie urządzenia polega na upłynnieniu (rozrzedzeniu) śluzu oskrzelowego i jego odprowadzeniu za pomocą wibracji powietrza podczas fazy wydechu . Umożliwia ono pacjentowi wykonywanie długich, pasywnych wydechów dzięki następującym po sobie sygnałom depresji. SIMEOX® przesyła sygnał do drzewa oskrzelowego, który rozrzedza i odprowadza wydzielinę w celu łatwiejszego jej usunięcia . Generuje wibrację o niskich częstotliwościach, aby wzruszyć wydzielinę i usunąć z dróg oddechowych . Podczas całej sesji pacjent samodzielnie odpluwa wydzielinę .