Fabian HFO

Charakterystyka

NOWE FUNKCJE I MOŻLIWOŚCI 

• Opcja liniowego strumienia głównego etCO2 dla pediatrii oraz strumienia bocznego Microstream® dla pacjentów oddziałów noworodkowych. 

• PRICO - PRedictive Intelligent Control of Oxygenation (predykcyjna inteligentna kontrola natlenienia) 

• Opcja techniki oscylacji wymuszonych (Forced Oscillation Technique, F.O.T.) do oceny rzeczywistej rekrutacji płuc.

Zastosowanie

Respirator 4 w 1 Fabian HFO

Najnowszy model respiratora fabian HFO oferuje funkcję wentylacji oscylacyjnej wysokiej częstotliwości (HFO), całkowicie zintegrowaną w przyłączu wdechowym. Dzięki temu do wentylacji HFO nie potrzeba żadnych dodatkowych rurek. Dodatkowo przyłącze świeżego gazu ułatwia pracę z urządzeniami do podawania tlenku azotu (NO). Przyłącze świeżego gazu pełni również funkcję portu nCPAP, co jeszcze bardziej ułatwia przełączanie trybów pracy.

Dzieci urodzone przedwcześnie są wyjątkowo delikatne. Wymagają cichego i spokojnego otoczenia w czasie potrzebnym do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju. Urządzenie fabian HFO jest wyposażone w elektromagnetyczny zawór powietrza wydechowego, precyzyjne elektroniczne przepływomierze oraz wyjątkowy moduł HFO, dzięki czemu fabian HFO to jeden z najbardziej cichych respiratorów na rynku — i to bez użycia tłumików akustycznych.