Radical – 7®

Charakterystyka

Pulsoksymetr stacjonarno – transportowy z technologią saturacji MASIMO SET®, pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji 

Zastosowanie

 

 • Pulsoksymetr z odłączalnym panelem przednim /ekranem do transportu pacjenta.
 • Technologia ekstrakcji sygnału Masimo SET® zapewnia doskonałą jakość pomiaru pomimo ruchu pacjenta i przy niskiej perfuzji
 • Duży, czytelny kolorowy ekran dotykowy
 • Monitorowanie parametrów hemodynamicznych:
  PI  - wskaźnik perfuzji,
  PVI  - wskaźnik zmienności fali pletyzmograficznej.
 • Możliwość monitorowania następujących parametrów (opcjonalnie):
  Hemoglobina tlenkowęglowa SpCO,
  Methemoglobina SpMet,
  Całkowita hemoglobina SpHb

Całkowita zawartość tlenu (Oxygen Content) SpOC

Akustyczny współczynnik oddechowy (  Acoustic Respiratory Rate) RRa

Referencje

Urządzenie posiada znak CE, firma posiada certyfikat jakości ISO.