Dial-A-Flo

Charakterystyka

Aparat do grawitacyjnej podaży płynów  infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem szybkości przepływu  nr kat. E591 (z biuretą).

Zastosowanie

Dial-a-Flo – linia do przetaczania płynów infuzyjnych zaopatrzona w specjalny regulator wyskalowany w ml/h, zapewniający precyzyjne i trwałe ustawienie szybkości przepływu w zakresie do 250 ml/h,
Zestaw ze zintegrowaną w linii infuzyjnej komorą kroplową ( 60 kr/ml ),
portem do dodatkowych wstrzyknięć (15 cm od końca linii infuzyjnej), zaciskiem szczelinowym do szybkiego zamykania przepływy bez konieczności zmiany ustawionej szybkości.
Produkt jednorazowy, sterylny, niepyrogenny, nie zawiera latexu.