Pompa do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej AutoCAT2 WAVE

Charakterystyka

Pompa do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej

Zastosowanie

Referencje

Posiada znak CE, www.proactivecounterpulsation.com,