Produkty

Zestawy do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera dla dorosłych i dla dzieci

Zestawy do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera z cewnikiem...

Cewniki do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej wyposażone w czujniki pomiaru ciśnienia tętniczego w części dystalnej cewnika wykonane w technologii FIBEROPTIX.

Cewniki do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej  w rozmiarze 8 Fr/40 cc...

Cewniki do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej współpracujące z przetwornikami ciśnienia wypełnionymi płynem.

Cewniki do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej  w rozmiarach  współpracujące z przetwornikami...

Cewniki dotętnicze stosowane na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii

Zestaw do tętnicy promieniowej: z cewnikiem na igle i integralnym...

Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych

Zestaw MAXI z cewnikiem zbrojonym metalowym oplotem/Arrow Zestawy MINI, MIDI...

Igły do znieczuleń podpajęczych

Spinostar Standard – igły bez introduktora Spinostar Pencil Point –...

Introduktory dożylne dla oddziałów intensywnej terapii

Introduktory  dożylne z zastawką oraz portem bocznym 8 Fr...

Introduktory dotętnicze promieniowe stosowane w pracowniach kardiologii interwencyjnej

Introduktory do tętnicy promieniowej z prowadnikiem wykonanym ze stali...

Introduktory dotętnicze udowe zbrojone metalowym oplotem stosowane w pracowniach radiologii zabiegowej, pracowniach kardiologii interwencyjnej

Introduktory zbrojone metalowym oplotem: - Introduktory  zbrojone krótkie 11 cm...

Cewniki do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji z osłoną typu Cath-Gard

Cewniki bardzo sztywne 5-światłowe Cewniki sztywne 5-światłowe ...

strona: