Ogłoszenie planu połączenia

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

uzgodniony pomiędzy

PROMED Spółka Akcyjna

oraz

Dismed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

i

Promed Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Zarządy Spółek:

  1. PROMED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000185723;

  2. DISMED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000404135;

  3. Promed Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321429;

Ogłaszają,  poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013.1030.j.t.), że w dniu 12 października 2015 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia wyżej wymienionych spółek o treści zgodnej z załącznikiem.

Plan Połączenia