RAD97 ™

Charakterystyka

Pulsoksymetr z technologią saturacji MASIMO SET®, pomiar

pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji z możliwością rozbudowy o pomiar parametrów Rainbow SET®  :

Mierzone parametry MASIMO SET:

 

 

 

 

 

Możliwa rozbudowa o parametry Rainbow SET® 

 

 

 

 

 

Pulsoksymetr z kolorowym dotykowym wyświetlaczem i automatycznym czujnikiem jasności, rotacja ekranu – pion – poziom,

96 godzinowy pomiar trendu

Wybór profili pacjenta – dorosły/dziecko/niemowlę

Możliwość pracy w sieci szpitalnej.