Dla rozwoju Mazowsza

Firma PROMED S.A. informuje, że realizuje projekt pt. „Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Microsoft Dynamics NAV 2009 BE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 działanie 2.3. "Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP".

Przedmiotem projektu jest dokonanie zakupu systemu informatycznego wspomagającego
proces zarządzania klasy ERP, zakup infrastruktury sprzętowej niezbędnej do realizacji
projektu oraz zakup usług informatycznych pozostających w bezpośrednim związku z celami realizacji projektu. Realizacja projektu przyczyni się do zmiany dotychczasowego sposobu świadczenia usług w branży dystrybucji sprzętu medycznego. Zmiany te, będą dotyczyły zarówno wewnętrznego procesu zarządzania realizowanymi usługami działu handlowego i serwisowego, jaki i sposobu zarządzania portfelem klientów.

Całkowita wartość realizowanego projektu to 1 284 612,00
kwota dofinansowania to 417 760,00

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013".