Gwarancja jakości

Firma PROMED S.A. wdrożyła i utrzymuje System Zarządzania Jakością w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009, odpowiadającej międzynarodowej normie EN ISO 9001:2008 oraz zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia skuteczności tego systemu.

Wysoka jakość naszych usług w zakresie dystrybucji i serwisu sprzętu i aparatury medycznej potwierdzona została otrzymanym certyfikatem według wymagań normy ISO 9001:2008.

Celami Firmy są:

 • Klienci: dotychczasowi, których utrzymanie jest priorytetem, oraz nowi, których pozyskanie jest wpisane w strategię rozwoju Firmy;
 • Pozycja na rynku: poszerzenie oferty handlowej, umocnienie dotychczasowych osiągnięć oraz uzyskiwanie najlepszych wyników finansowych;
 • Zarządzanie Jakością: spełnienie wymagań rynku i Klientów poprzez wysoką, powtarzalną jakość i terminowość usług;
 • Pracownicy: budowanie dobrych relacji w zespołach, podnoszenie kompetencji, zapewnienie odpowiedniego środowiska pracy.

Nasze cele realizowane są poprzez:

 • stałą współpracę z Klientami i placówkami naukowo – badawczymi oraz uczestnictwo w sympozjach naukowych;
 • pomiary satysfakcji Klientów, przewidywanie i wyprzedzanie ich oczekiwań;
 • dostarczanie aparatury medycznej i wyrobów medycznych jednorazowego użytku producentów światowej klasy oraz jednoczesne świadczenie usług serwisowych na najwyższym poziomie, budowanie trwałych relacji ze sprawdzonymi dostawcami wspomnianych sprzętów medycznych;
 • spełnianie wymogów technicznych i standardów bezpieczeństwa, krajowych i międzynarodowych, oferowanych produktów medycznych;
 • zaangażowanie Zarządu i pracowników Firmy PROMED S.A. w realizację polityki Zarządzania Jakością oraz osiąganie celów jakościowych;
 • zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników, których wykształcenie jest zgodne z profilem działalności Firmy oraz systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników dzięki organizacji specjalistycznych, branżowych szkoleń;
 • zespołowe rozwiązywanie problemów oraz motywowanie pracowników;
 • stałą współpracę ze sprawdzonymi dostawcami;
 • weryfikowanie funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością na każdym jego etapie zgodnie z celami Firmy;
 • poprawa warunków pracy poprzez inwestycje w nową siedzibę firmy.